Seurakuntalaisuus on seurakunnan perusta

Seurakunnassa on monia mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kirkkovaltuuston jäsenenä pääset päättämään seurakunnan toiminnan isoista suuntaviivoista. Aloitteilla voit vaikuttaa seurakunnan ja koko kirkon toimintaan. Lähetyspiireissä tuet seurakunnan lähetystyötä maailmalla. Vapaaehtoisena voit olla mukana esimerkiksi jumalanpalveluksissa tai palvelevassa puhelimessa. Voit itse päättää, paljonko käytät aikaasi toimintaan ja missä toiminnassa haluat olla mukana. Kaikki on yhtä tärkeää!

 

Miten vaikutan seurakunnassa?

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Voit vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon myös tekemällä aloitteita. Tutustu Laukaan seurakunnan hallintoon päätöksenteko-osiossa. Lue lisää vaikuttamismahdollisuuksista kirkossa evl.fi-sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Aloitteen tekeminen seurakunnalle

Seurakuntalaisilla on oikeus tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloitteen tekeminen on tärkeä osa osallistuvaa ja demokraattista päätöksentekoa. Näin seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Aloite toimitetaan kirjallisena, joko sähköpostitse tai kirjeenä seurakuntatoimistoon. Aloitteen sisällöstä riippuen sen käsittelee joko seurakunnan viranhaltija tai kirkkoneuvosto. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Seurakuntalaiset voivat tehdä aloitteita myös koko evankelis-luterilaisen kirkon, ei vain yksittäisen seurakunnan asioihin liittyen. Tällaisen aloitteen käsittely voi alkaa ensin oman seurakunnan kirkkoneuvostosta, josta se hiippakuntavaltuuston kautta etenee aina kirkon “eduskuntaan” eli kirkolliskokoukseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä saakka.

Mitä aloite sisältää?

Aloitteesta tulee selkeästi käydä ilmi, mitä aloite koskee sekä aloitteen tekijän nimi, seurakunta ja yhteystiedot. Aloitteessa voi esittää esimerkiksi uusia ideoita, parannusehdotuksia tai huomioita seurakunnan toiminnasta.

Seurakunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluttua aloitteen saapumisesta, missä seurakunnan viranomaisessa aloite käsitellään. Samalla tulee ilmoittaa aloitteen arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Kun aloite on seurakunnassa käsitelty loppuun, on aloitteen tekijälle ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.