Laukaan kirkon sisätilamuutos käynnistyy alkuvuodesta 2024

Sisätilamuutoksessa kirkon takaosaan urkuparven alle rakennetaan kaksi toimitilaa. Toinen tiloista palvelee erityisesti lasten parissa tehtävää työtä ja toinen mahdollistaa pienet kokoontumiset ja auttaa muun muassa kirkkokahvitusten järjestämisessä, kun sinne tehdään pieni kokouskeittiö. Lisäksi kirkon pohjois- ja eteläsakaroiden perälle rakennetaan säilytyskaappeja. Muutokset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy. Muutoksen tavoitteena on muuttaa Laukaan kirkkotilaa toiminnallisesti monipuolisempaan suuntaan säilyttäen tilan sakraaliluonne. Sisätilan muutokset nostavat kirkon arvoa.

Tällä hetkellä pääsisäänkäynnin eteisessä on morsiushuone ja wc. Remontissa puretaan morsiushuoneen ja eteisen välinen seinä ja laajennetaan eteistä. WC löytyy remontin jälkeen samasta paikasta, mutta morsiushuone poistuu. Jatkossa morsiushuoneena toimii toinen kokoontumistiloista.

- Samalla muutetaan lämmitysjärjestelmiä tiloihin sopiviksi, parannetaan eristystä ja tehdään muita tarvittavia rakenteellisia muutoksia, summaa arkkitehti Jussi Kantonen.

Ennen remontin alkamista kirkon rakenteita on tutkittu tarkkaan. Yllätyksiä ei ole tullut.

- Lähes 200-vuotiaaksi rakennukseksi kirkko on hyvässä kunnossa. Nythän emme puutu ulkopuolisiin rakenteisiin, kuten julkisivuun, joten vaaraa kosteusvaurioiden löytymisestä ei ole. Museovirasto on hyväksynyt muutokset. Kirkkoahan on jo muutettu sisätilojen osalta moneen kertaan, emmekä nyt ole muuttamassa alkuperäisiä, säilyttämisen arvoisia rakenteita.

Suomen kirkkoihin tehdään nykyisin paljon Laukaan kirkon tapaisia muutostöitä, joiden avulla kirkkojen käyttöä halutaan lisätä. Seurakunnat harvoin luopuvat kirkoistaan, mutta talouden tiukentuessa muista kiinteistöistä luopuminen on yhä useammin arkipäivää. Arkkitehti Jussi Kantonen ja rakennuskonsultti Keijo Sironen ovat tyytyväisiä siihen, että Museoviraston tiukka linja kirkkojen muutostöiden osalta on viime vuosina muuttunut sallivampaan suuntaan.

- Kirkot ovat rakennuksina tärkeitä alueen ihmisille. Siksi muutostöiden tulee paitsi palvella seurakunnan tarpeita myös olla siinä mielessä taiten tehtyjä, ettei rakennuksen henki ja omaleimaisuus seurakuntalaisten silmissä muutu liikaa, Kantonen ja Sironen pohtivat.

Näillä näkymin Laukaan kirkko on poissa käytöstä huhtikuulle asti. Uudet tilat vihitään keväällä käyttöön, mutta avajaisten tarkempi ajankohta täsmentyy muutostöiden edetessä. Laukaan kirkko viettää 190-vuotisjuhlia vuonna 2025.

Sisätilamuutoksessa kirkon takaosaan urkuparven alle rakennetaan kaksi toimitilaa.