Laukaan kirkon sisätilamuutos loppusuoralla

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.6.2022 hyväksyä kirkkovaltuuston esityksen Laukaan kirkon sisätilamuutoksesta ja lähettää sen edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Muutoksen tavoitteena on muuttaa Laukaan kirkkotilaa toiminnallisesti monipuolisempaan suuntaan säilyttäen tilan sakraaliluonne. Sisätilan muutokset nostavat kirkon arvoa.

Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy on laatinut ehdotuksen sisätilojen muutoksista. Sen mukaan kirkon takaosaan urkuparven alle rakennetaan kaksi toimitilaa. Toinen tiloista palvelisi erityisesti lasten parissa tehtävää työtä ja toinen tila mahdollistaisi pienet kokoontumiset ja auttaisi mm. kirkkokahvitusten järjestämisessä. Museovirasto on antanut puoltavan lausunnon kirkkotilanmuutoksesta 24.4.2022.

Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa hankkeesta palautetta. Kirjallisessa palautteessa (1kpl) puollettiin kirkkotilamuutosta. Lisäksi saatiin palaute, jossa ei otettu kantaa kirkkotilamuutokseen, vaan pyydettiin huomioimaan esteetön liikkuminen pyörätuolilla tai rollaattorilla kirkon sivulaivojen ja keskiosan penkkien välissä ehtoolliselle siirryttäessä. Facebookissa oli annettu yksi kriittinen palaute muutokseen.