Toivon työala

Toivon työalaan kuuluvat varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö (kerhot, leirit, retket, tapahtumat) sekä nuoriso- ja rippikoulutyö (nuortenillat, leirit, retket, tapahtumat, isoskoulutus, kerhonohjaajakoulutus, kouluyhteistyö).

Työalan tehtävät

• Tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua
• Tukea kotien kristillistä kasvatusta
• Vahvistaa lapsen ja nuoren osallisuutta seurakuntaan
• Olla kasvatuskumppanina perheille ja kouluille

Toivon työalan johtokunta

Puheenjohtaja: Ulla-Maija Saari

Varsinaiset jäsenet: Hanna Alvoittu, Terhi Ek, Esa Humalajoki, Hannu Kiiveri, Jouni Toikkanen

Varajäsenet: Mika-Olli Anttila, Hanna Järvinen