Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto järjestäytyivät

Uusi kirkkovaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa 12.1.2023. Valtuusto valitsi puheenjohtajakseen Aira Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Hyppösen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Kovanen.

Kirkkovaltuusto valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 12.1.2023 puheenjohtajakseen Aira Korhosen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyppönen. Puheenjohtajien kausi on kaksivuotinen.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Kovanen. Kovasen varajäsenenä toimii Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala. Neuvoston varsinaiset jäsenet ovat Heli Lerkkanen (varajäsen Margit Kuokkanen), Johanna Ropponen (varajäsen Anna-Mari Pylkäs), Marjukka Kautto (varajäsen Kirsi Nieminen), Erkki Kurkinen (varajäsen Simo Pannula), Elias Lauri (varajäsen Jukka Vidgren), Raija Vesterinen (varajäsen Sirkka Vihtari), Sanna Hintikka (varajäsen Tuula Korhonen), Harri Vainio (varajäsen Antti Mäkelä) ja Raimo Hintikka (varajäsen Lari Hassel). Myös neuvoston jäsenten kausi on kaksivuotinen.

Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi Harri Vainio, Lari Hassel ja Johanna Ropponen. Varalla ovat Jouko Hyppönen, Kalervo Tuomaala ja Sanna Hintikka. Kiinteistö- ja hautaustoimen puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi kirkkovaltuusto valitsi Jorma Kinnusen ja johtokuntaan Tuula Korhosen, Eijakaisa Kytöjoen, Lari Hasselin, Jorma Porthenin ja Kirsi Niemisen. Varalle valittiin Erkki Kurkinen ja Sirkka Vihtari.

Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa Laukaan seurakuntaa edustaa seuraavalla nelivuotiskaudella Antti Mäkelä, ja varaedustajaksi valittiin Karoliina Vallipuro. Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan niin ikään seuraavalle nelivuotiskaudelle valittiin Laukaan seurakunnan edustajaksi Eeva-Liisa Kovanen ja varaedustajaksi Raija Vesterinen. Keski-Suomen kehitysvammatyön yhteisjohtokuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi valittiin Johanna Ropponen ja varaedustajaksi Raimo Hintikka.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 26.1.2023 jäsenet seurakunnan eri toimintaryhmiin. Uskon toimintaryhmään nimettiin Raimo Hintikka, varhaiskasvatuksen toimintaryhmään Johanna Ropponen, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön toimintaryhmään Elias Lauri, koulu- ja oppilaitosyhteistyön toimintaryhmään Erkki Kurkinen, rakkauden toimintaryhmään Heli Lerkkanen, viestinnän toimintaryhmään Eeva-Liisa Kovanen ja Konneveden alueseurakunnan toimintaryhmään Sanna Hintikka. Toimintaryhmien tehtävä on muun muassa kehittää toimintaa seurakunnan strategian mukaisesti, verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa ja rohkaista elämään evankeliumia todeksi. 

30.1.2023 15.25