Uutislistaukseen

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Laukaan seurakunnan kappalaisen viran

Hakemukset tulee toimittaa 24.11.2023 kello 15:een mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.

Kiinnostaako mielenkiintoinen työ, jossa voit yhdistää hallinnollista osaamistasi ja papin perustyötä? Osallistut esimerkiksi yhdessä kirkkoherran ja hallintojohtajan kanssa kokousten valmisteluun, laadit pappien ja kanttorien jumalanpalvelusvuorot ja toimit seurakunnan työsuojelupäällikkönä sekä kirkkoherran sijaisena. Osallistut myös seurakunnan esihenkilöryhmän kokouksiin. Virkapaikkasi on Laukaan kirkonkylällä, mutta työtä tehdään koko Laukaan seurakunnan alueella.

Pelkkää hallintoa työ ei kuitenkaan ole, sillä työhösi kuuluu myös papin perustehtäviä. Pidät jumalanpalveluksia, toimitat kirkollisia toimituksia ja käyt pitämässä hartauksia. Myös rippikoulua pääset pitämään ja ideoimaan sekä toteuttamaan seurakuntatyötä yhdessä seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa. Seurakunta tarjoaa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedut sekä tyky-toimintaa.

Seurakunta edellyttää, että sinulla on riittävästi työkokemusta niin papin perustehtävien hoitamisesta kuin kirkollisesta hallinnosta ja että sinulla on valmiudet kehittyä edelleen tehtävässäsi. It-taitosi ovat ajan tasalla ja hallitset some-viestinnän perusasiat. Niin ikään seurakunta odottaa yhteistyökykyä ja rakentavaa työotetta niin työntekijöiden kuin seurakuntalaisten parissa. Seurakunta arvostaa myös taitoa verkostoitua ja kykyä kehittää niin seurakunnallista kuin hallinnollista työtä Laukaassa. Viranhoidon kannalta oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kappalaisen virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen (peruspalkka 3 530,31 euroa kuukaudessa).

Hakemukset tulee toimittaa 24.11.2023 kello 15:een mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoRekry-palveluLinkki avautuu uudessa välilehdessän kautta. Seurakunta järjestää haastattelut Laukaassa 10.1.2024 klo 9-16.

Harri Romar
Harri Romar
Kirkkoherra
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa

16.10.2023 09.44