Uutislistaukseen

Laukaan seurakunta varautuu tuleviin investointeihin

Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 30.5.2024 seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos ennen poistoeroa on 683 916,85 euroa ylijäämäinen ja poistoeron jälkeen 710 473,93 euroa ylijäämäinen.

Nainen lapioi multaa istutetun puun juurelle hautausmaan aidan vieressä.

Kappelin 200-vuotisjuhlassa istutettiin muistopuu, jonka istutukseen seurakuntalaiset saivat osallistua.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus olivat vuonna 2023 yhteensä 4 897 605,87 euroa, joka oli 466 805,87 euroa budjetoitua enemmän. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi Laukaassa 11,6 % ja koko maassa 11,3 %. Laukaan seurakunta laskikin veroprosenttia kuluvalle vuodelle 1,70 prosenttiin.

Verotulojen odotettua suurempi kasvu johtuu useasta tekijästä. Koko maassa vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen myötä toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalituottoa. Paikallisesti kasvuun vaikuttaa kunnan veropohja, vuonna 2023 tehdyt palkkaratkaisut sekä eläketulojen kasvu.

Vuoden 2023 toimintakulut olivat 4 241 104,30 euroa, jotka jäivät hieman alle budjetoidun. Henkilöstökulujen osuus oli 2 380 030,67 euroa. Seurakunta myönsi vuoden aikana avustuksia yhteensä 98 305,27 euroa, joista diakonia-avustusten osuus oli 31 314,04 euroa ja lähetystyölle annettujen avustusten osuus 37 250 euroa.

Toimintatuotot, 711 131,90 euroa, toteutuivat reilusti yli budjetoidun muun muassa vuokratuottojen kasvun takia. Puun myynnistä seurakunta sai tuloja reilut 174 000 euroa, ja myyntivoittoa Konneveden Ahoniemen leirikeskuksesta ja Kanttorilasta kertyi 150 661,31 euroa.

Seurakunnalla oli vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa 611 111,08 euroa. Vuoden 2023 aikana lainaa lyhennettiin 55 555,56 euroa. Lainalla on rahoitettu seurakuntatalon ja hautausmaan huoltorakennuksen rakentamista.

Kuluneena vuonna tehtiin 113 625,00 euron lisätalousarvio kattamaan kustannuksia, joita ei ennakkoon ollut budjetoitu.

- Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta jäsenten määrää ja kirkkohallituksen laatimia ennusteita jäsenmäärän kehityksestä on seurattava tarkasti. Hyvän tuloksen takaa löytyy kertaluontoisten tuottojen lisäksi pitkäjänteinen toiminta seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Seurakunnassa on lähivuosina odotettavissa suuria investointeja, kuten Papinniemen leirikeskuksen korjaus sekä Laukaan kirkon ulkomaalaus. Niihin on tärkeää varautua, kuvaa hallintojohtaja Päivi Anttonen.

Toiminnan näkökulmasta vuosi 2023 jää mieleen monista juhlista. Lievestuoreen kirkko täytti 40 vuotta, Kelkkamäen hautausmaa 100 vuotta, Laukaan kirkonkylän kappeli 200 vuotta ja ennen kaikkea Laukaan seurakunta täytti 430 vuotta. Juhlavuoden monet tilaisuudet keräsivät ilahduttavasti väkeä, ja tilaisuuksista tuli hyvää palautetta.

Juhlavuonna alkoi myös uusi valtuustokausi. Kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä, joista uusina aloitti 17 valtuutettua. Vuoden alussa nimettiin myös kirkkoneuvosto kaksivuotiskaudelleen. Sen 11 jäsenestä uusia on seitsemän.

Kirkkovaltuusto päätti lisäksi avata kaksi kappalaisen virkaa uskon ja rakkauden työaloilla. Virat tulevat auki kesällä. Tavoite on, että kappalaiset aloittaisivat tehtävässään vuoden 2025 alussa.

Seurakunnan toimintakertomukseen vuodelta 2023 voit tutustua info ja asiointi -osiossa verkkosivuillamme.

Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja löytyy päätöksenteko-osiosta.

Päivi Anttonen
Päivi Anttonen
Hallintojohtaja
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa
Harri Romar
Harri Romar
Kirkkoherra
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa

3.6.2024 13.45