Uutislistaukseen

Rakenneuudistusneuvotteluista

1.3.2021 14.28

Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen kirkkoneuvostot kokoontuivat torstaina 25.2.2021. Kaikilla kirkkoneuvostoilla oli käsiteltävänään ehdotus, jonka keskeinen sisältö oli Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien lakkaaminen vuoden 2021 lopussa ja liittyminen Laukaan seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.

Laukaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle yksimielisesti ottaa vastaan Konneveden ja Hankasalmen seurakunnat osaksi Laukaan seurakuntaa. Konnevedellä äänestettiin ehdotuksesta ja äänin 4-3 kirkkoneuvosto päätti ehdottaa omalle kirkkovaltuustolleen, että hanketta siirretään. Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti niin ikään äänin 4-3 esittää kirkkovaltuustolleen, että yhdistymishankkeesta luovutaan kokonaan.

Kaikkien kolmen seurakunnan kirkkovaltuustot käsittelevät asiaa kokouksissaan 25.3.2021.