Yhteisvastuu auttaa nuoria

Suomessa nuorten yksinäisyys on vakava ja kasvava ongelma. Apua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yksinäisyys ahdistaa. Yksinäisyys sattuu. Yksinäisyys voi myös sairastuttaa, sillä pitkään jatkunut yksinäisyys on stressitila ja riski psyykkiselle sekä fyysiselle terveydelle.

Nuorten yksinäisyys ei ole koronarajoitusten purkamisen jälkeen laskenut entiselle tasolleen vaan on korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Tällä hetkellä joka kuudes nuori Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Joka neljännellä ei ole porukkaa, johon kuuluisi. Yhtä moni on vailla yhtään läheistä ystävää.

Yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen alen­tamalla oppimiskykyä ja ajamalla helpommin työ­markkinoiden ja koulutuspolkujen ulkopuolelle. Yksinäisyys myös lisää todennäköisyyttä sairastua mielenterveysongelmiin, kuten ahdistukseen, masennukseen ja sosiaalisiin pelkoihin. Yksinäisyyttä ja sen seurauksia on kuitenkin mahdollista vähentää, ennaltaehkäistä ja estää.

Osallistu Yhteisvastuuseen!

Yhteisvastuukeräys auttaa nuoria niin Suomessa kuin maailmalla.

  • 20 % keräystuotosta ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille oman paikkakunnan nuorten hyväksi tehtävään työhön ja alueelliseen sosiaaliseen auttamistyöhön. Laukaan seurakunta on valinnut Välkkänurkka-toiminnan lahjoituskohteeksi. Välkkänurkka-toimintaa on sekä ala- että yläkouluissa Laukaan ja Konneveden kunnissa. Lue juttu Välkkänurkasta Arwi-verkkolehdestä.
  • 20 % keräystuotosta käytetään HelsinkiMission työhön, jolla autetaan yksinäisiä nuoria tarjoamalla kriisi- ja keskusteluapua ympäri Suomen. School to Belong -ohjelma auttaa kouluja tunnistamaan, lievittämään ja puuttumaan nuorten yksinäisyyteen. Lahjoituksin tuetaan myös kriisipistettä, joka tarjoaa nuorille matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tukea.
  • 60 % Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jolla tuetaan työtä maailman kriisi- ja katastrofialueilla mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäynti sekä tarjoamalla ammatillista koulutusta erityisesti pakolaisasutusalueilla.

Lahjoita Laukaan seurakunnan YhteisvastuukeräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Voit lahjoittaa myös MobilePayllä. Laukaan seurakunnan lahjoitusnumero on 81402. Kiitos avustasi!

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

Yhteisvastuukeräysmainos.

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri-diakoniatyöntekijä
Saravedentie 4
41340 Laukaa