Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta

Puheenjohtaja: Jorma Kinnunen

Varsinaiset jäsenet: Eijakaisa Kytöjoki, Ari Lehto, Matti Rossi, Maija Sysmäläinen ja Esko Tammenoja

Varajäsenet: Anu Tammenoksa, Arvo Leppänen 

Johtokunnan tehtävä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on käsitellä seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta, rakennustoimintaa, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevia asioita ja päättää niistä sen mukaan mitä johtokunnan johtosäännössä sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.