Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta

Puheenjohtaja: Jorma Kinnunen

Varsinaiset jäsenet: Lari Hassel, Elina Kivivuori-Halinen, Ari Lehto, Eeva Talka, Esko Tammenoja

Varajäsenet: Hannu Kiiveri, Anu Pellinen

Johtokunnan tehtävä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta, rakennustoimintaa, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen sen mukaan mitä johtokunnan johtosäännössä sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.