Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta toimikaudella 2023-2026

Puheenjohtaja: Jorma Kinnunen

Varsinaiset jäsenet: Päivi Anttonen, Lari Hassel, Tuula Korhonen, Eijakaisa Kytöjoki, Kirsi Nieminen, Jorma Porthen

Varajäsenet: Erkki Kurkinen ja Sirkka Vihtari

Johtokunnan tehtävä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on käsitellä seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta, rakennustoimintaa, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevia asioita ja päättää niistä sen mukaan mitä johtokunnan johtosäännössä sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.