Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa ja talouden ja omaisuuden hoitoa sekä valvoo seurakunnan etua. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Voit tutustua kirkkoneuvoston tekemiin päätöksiin tästä.

Jäsenet 2021-2022

Harri Romar, khra, pj
Tammela Arvo, varapj (henkilökohtainen varajäsen Pylväläinen Aimo)
Alvoittu Hanna (Niemistö Juha)
Kautto Marjukka (Lehto Ari)
Korhonen Aira (Talka Eeva)
Kovanen Eeva-Liisa (Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa)
Lauronen Mirja (Kovanen Seija)
Närhi Risto (Mäkelä Jukka)
Sysmäläinen Maija (Toikkanen Auli)
Tuomaala Kalervo (Vänskä Eliisa)
Vidgren Jukka (Kinnunen Jorma)