Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

Laukaan kunnassa toteutetaan koulujen kanssa yhteistyötä hyvin laajasti. Työtä tehdään kaikkien koulujen kanssa 4 korin mallin mukaan.

Työn sisällöistä sovitaan aina koulujen kanssa vuosisuunnitelmassa. Olemme mukana, yleissivistävässä opetuksessa, koulun juhlissa, koulujen uskonnollisissa tilaisuuksissa sekä oppilaan henkisen tuen apuna.

Koulujen kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä, kun toiminnan periaatteet ovat selvät ja tiedottaminen kotiin on kunnossa.

Kasvatussihteeri tuntee parhaiten tämän työn erityiskysymykset ja voit olla häneen yhteydessä.
Lastenohjaaja
Tiituspohjantie 50 C
41310 Leppävesi
Diakoniatyöntekijä
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa

va. Seurakuntasihteeri
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Saravedentie 4
41340 Laukaa

Nuorisotyönohjaaja
Liepeentie 39
41400 Lievestuore