Hallintomalli

Laukaan seurakunnassa on vuoden 2017 alussa siirrytty aluehallinnosta työalamalliin. Ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston alaisena toimivat kirkkoneuvosto sekä työalojen johtokunnat. Laukaassa työalajohtokunnat on nimetty Uskon, Toivon ja Rakkauden sekä Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunniksi.