Päätöksenteko Laukaan seurakunnassa

Laukaan seurakunnassa on vuoden 2017 alussa siirrytty aluehallinnosta työalamalliin. Ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston alaisena toimivat kirkkoneuvosto sekä työalojen johtokunnat ja toimintaryhmät. Kiinteistö- ja hautatoimella on johtokunta ja muilla työaloilla toimintaryhmät: uskon työalan toimintaryhmä, rakkauden työalalla diakonian ja lähetyksen toimintaryhmä sekä toivon työalalla varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja koulu- ja oppilaistosyhteistyön toimintaryhmät. Lisäksi seurakunnassa toimii viestinnän toimintaryhmä ja Konneveden alueseurakunnan toimintaryhmä.

Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) mahdollistavat sen, että seurakuntien toimielinten kokouskuulutukset, pöytäkirjat ja päätösten nähtävillä pidot siirtyvät ilmoitustauluilta yleiseen tietoverkkoon eli Laukaan seurakunnan osalta sen internet-sivuille osoitteeseen www.laukaanseurakunta.fi.

Haluatko osallistua ja vaikuttaa Laukaan seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon? Lähde ehdolle kirkkovaltuustoon! Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026. Voit myös tehdä aloitteita seurakunnalle. Lue lisää aloitteen tekemisestä osallistu-osiosta.

 

Päätöksenteko valtakunnallisella ja hiippakuntatasolla

Laukaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Karoliina Vallipuro on maallikkoedustaja kirkolliskokouksessa nelivuotiskaudella 1.5.2024-30.4.2028. Kirkolliskokous, kirkon “eduskunta”, päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta. Kirkolliskokouksen tehtävästä voit lukea lisää evl.fi-sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Lisäksi Vallipuro on maallikkojäsen Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa samalla nelivuotiskaudella. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston käytännön tehtäviin kuuluu mm. vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio sekä edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lue lisää Lapuan hiippakunnan kotisivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Karoliina Vallipuro

Laukaan seurakunnan organisaatiokaavio, jossa ylimpänä kirkkovaltuusto ja sen alla kirkkoneuvosto.