Eläköön uskonnonvapaus!

Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää 100 vuotta vuonna 2023. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja perusvapaus. Kyse on kaikenikäisiä yhdistävästä oikeudesta, joka on merkittävä kansallinen rikkaus. Juhlavuonna on hyvä tuoda esiin uskonnonvapauden myönteistä puolta. Meillä on oikeus ja mahdollisuus uskoa ja harjoittaa uskoamme. Vapaus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Vapautta on vaalittava ja sen hyväksi on nähtävä vaivaa. Yksi tapa vaalia tätä vapautta on osallistua erilaisiin hengellisiin tilaisuuksiin ja kertoa siitä. On hienoa saada osallistua jumalanpalveluksiin, rukoilla ja kertoa, että minä se uskon taivaan Isään ja sen minä saan tässä hyvässä ja vapaassa maassa tehdä. 

Harri Romar
Kirkkoherra