Hautojen hoito Laukaan seurakunnassa

Hauta-alueiden hoito on omaisten tehtävä. Omaiset voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hoidettavaksi. Hautojen hoitokausi on vuosittain 1.6.-15.9., ja hautojen hoitohinnat vahvistaa kirkkoneuvosto. Seurakunta vastaa hautausmaiden yleisestä hoitamisesta, ja esimerkiksi hauta-alueilla olevien nurmikoiden perushoito kuuluu seurakunnan tehtäviin.

Hoitosopimukselle on kolme vaihtoehtoa: kastelu-, kukka- tai perennahoito. Hoidot tilataan kukkaryhmittäin, mikä sisältää kukat ja hoidon. Suuremmille sukuhaudoille voidaan tilata tarvittaessa useampia kukkaryhmiä. Hinnaston mukaisia kukkaryhmiä ei ole tarkoitus jakaa useampaan osaan haudalla.

 • Kasteluhoidon voi tilata vuodeksi kerrallaan.
 • Kukkaryhmähoidon pituudeksi voi valita 1 tai 5 vuotta.
 • Perennahoidon pituus on 5 vuotta.

Konneveden hautausmaalle tehdään toistaiseksi vain 1 vuoden hoitosopimuksia.

Uutta kukka- tai perennahoitosopimusta tehtäessä seurakunta perii kukkapenkin kunnostusmaksun, 20 euroa, jos hauta-alue ei ole ollut aikaisemmin seurakunnan hoidossa.

HUOM! Kun hauta on siirretty seurakunnan hoidettavaksi, sinne ei pidä enää itse istuttaa muita kukkia. Seurakunnalla on oikeus poistaa ylimääräiset kukat haudalta.

Uusia kukka- ja perennahoitosopimuksia tehdään 31.5. saakka, kasteluhoidot 30.6. saakka.

Kasteluhoito

Kasteluhoidossa omainen tuo kukat ja seurakunta huolehtii niiden kastelusta. Kasteluhoidon hinta on 40 euroa/kesä.

 • kasteluhoito koskee yhden kukkaryhmän kastelua
 • kukkaryhmän maksimileveys on 70 cm, lisähinta 40 euroa/70 cm
 • kukat kastellaan kolme kertaa viikossa
 • kukat lannoitetaan joko mullan seassa annettavalla kestolannoitteella tai veden mukana kastelulannoitteella
 • muita hoitotoimenpiteitä ei tehdä

Kukkahoito

Kukkahoidossa seurakunta valitsee ja istuttaa kukat ja huolehtii niistä. Kukkahoidon hinta on 70 euroa/kesä tai 360 euroa/5 vuotta.

 • sisältää kolme kesäkukkaa: mukulabegonia, uudenguineanliisa, verenpisara, samettiruusu tai muu vastaava
 • hoito käsittää yhden kukkaryhmän hoidon, eikä ryhmää voi jakaa useammalle haudalle. Suuremmille sukuhaudoille voi tilata lisäkukkaryhmän. Lisäkukkaryhmän hinta on 35 euroa/vuosi. Viiden vuoden kukkahoidon hinta on kukkaryhmältä ja lisäkukkaryhmältä yhteensä 540 euroa.
 • kukat kastellaan kolme kertaa viikossa
 • kukat lannoitetaan joko mullan seassa annettavalla kestolannoitteella tai veden mukana kastelulannoitteella
 • kukat siistitään viikoittain
 • kukkapesä ja nurmikon reuna siistitään
 • kiven ympärys siistitään

Kuva, joka sisältää kohteen ruoho, puu, ulko, kukka

Kuvaus luotu automaattisesti    Kuva, joka sisältää kohteen ruoho, ulko, kasvi

Kuvaus luotu automaattisesti       Kuva, joka sisältää kohteen ruoho, ulko, puu, kukka

Kuvaus luotu automaattisesti 

Perennahoito

Perennahoidossa seurakunta valitsee istutettavat perennat, istuttaa ne ja huolehtii niistä. Perennahoidon hinta on 330 euroa/5 vuotta.

 • sisältää kolme taimikokoista perennaa, jotka kasvavat yhtenäiseksi ryhmäksi
 • hoito sisältää yhden perennryhmän hoidon, eikä sitä voi jakaa useammalle haudalle. Suuremmille sukuhaudoille voi tilata lisäperennaryhmän (hinta 330 e/5 vuotta). 
 • seurakunnan istuttamat perennat kastellaan tarvittaessa viikoittain
 • kukat lannoitetaan joko mullan seassa annettavalla kestolannoitteella tai veden mukana kastelulannoitteella
 • kuihtuneet kukkavarret ja lehdet poistetaan
 • kukkapesä ja nurmikon reuna siistitään
 • kiven ympärys siistitään

           Kuva, joka sisältää kohteen ulko, vihreä, kasvi, puu

Kuvaus luotu automaattisesti

Hoitosopimuksen jatkaminen

Lyhyestä, vuoden pituisista sopimuksista asiakkaalle lähetetään tarjouslasku. Tarjous hyväksytään maksamalla tarjouslasku. Mikäli hoitosopimusta kyseiselle haudalle ei haluta, voi tarjouksen jättää maksamatta. Tällöin seuraavana keväänä tarjousta ei lähetetä.

Viiden vuoden hoidoista tehdään hoitosopimus taloustoimistossa, joka laskuttaa hoitohinnan yhdessä erässä. Vanhan sopimuksen päättyessä pitkäaikaisesta hoidosta ei lähetetä uutta tarjousta, vaan asiakkaan on itse huolehdittava uuden sopimuksen tekemisestä ja hoidon jatkamisesta.

 

Hautakivien kunnostustyöt

Seurakunta ei tee hautakivien oikaisu- tai kunnostustöitä, vaan ne on hoidettava kiviliikkeiden kautta. 

 

Lisätietoja

 • Hautojenhoitosopimukset: seurakunnan taloustoimisto, puh. 0400 941 028.
 • Hautojen käytännön hoitoon liittyvät kysymykset: seurakuntapuutarhuri Jyrki Halinen, puh. 040 531 6156