Hautaan siunaaminen

Läheisen ihmisen kuolema koskettaa syvästi ja muuttaa elämää. Surun keskellä on omaisten hoidettava monia käytännön asioita. Hautajaisten järjestely vie voimia, mutta antaa surun keskellä myös muuta ajateltavaa.

Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen hautajaisia. Papin kanssa keskustellaan vainajan elämänvaiheista ja sovitaan siunaustilaisuuden kulusta. Kaikista musiikkiin liittyvistä toiveista omaisten on hyvä olla yhteydessä kanttoriin.

Siunaustilaisuus voidaan pitää joko kappelissa, kirkossa tai suoraan haudalla. Arkku tuodaan ennen siunaustilaisuuden alkua kappeliin. Kantajat, joita tarvitaan kuusi, tulevat kappelille jo noin puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua.

Jos vainaja tuhkataan, arkku siirretään siunauksen jälkeen ruumishuoneelle tai hautaustoimiston autoon krematorioon kuljetusta varten. Tuhkaus tehdään Jyväskylän krematoriossa.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä ja siinä on luontevaa olla ystävien ja sukulaisten muisteluja vainajasta, valokuvia, virsiä ja lauluja. Usein myös adressit luetaan muistotilaisuudessa. Laukaan seurakunnassa siunaavalle papille pyritään varaamaan mahdollisuus osallistua myös muistotilaisuuteen.

Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, ne varataan seurakuntatoimistosta.

 

Hautajaisten jälkeen

Seurakunta tahtoo tukea omaisia myös hautajaisten jälkeen. Papit ovat aina tavattavissa keskustelua varten.

Siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa rukoillaan haudattujen ja heidän omaistensa puolesta. Haudatut mainitaan nimeltä yhteisessä esirukouksessa. Sunnuntain jumalanpalveluksessa luetut vainajien nimet julkaistaan seuraavan viikon Laukaa-Konnevesi -lehdessä.

Pyhäinpäivänä luetaan vuoden aikana haudattujen nimet. Laukaan hautausmaalle haudattujen nimet luetaan pyhäinpäivän iltana kirkossa järjestettävässä tilaisuudessa. Kelkkamäen hautausmaalla vastaava tilaisuus pidetään klo 18 Kelkkamäen kappelissa.

 

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Laukaan hautausmaan uurnalehto
Laukaan hautausmaan uurnalehto

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten järjestäminen

Hautajaisiin liittyvät asiat hoidetaan seurakuntatoimistossa ja taloustoimistossa. Tarkempia tietoja hautajaisista sekä hautojenhoidosta löytyy info-osiosta. Seurakuntatoimistossa varataan hautajaispäivä ja -aika sekä pappi ja kanttori. Taloustoimistossa sovitaan hautapaikka. Lievestuoreella Kelkkamäen hautausmaan hautapaikkavaraukset hoidetaan hautausmaanhoitajan kanssa.