Lähde vaikuttamaan seurakuntaasi!

Onko sinulla ideoita ja ajatuksia, miten teemme Laukaan seurakunnasta entistä paremman?

Mihin suuntaan Laukaan seurakunnan toimintaa tulee kehittää? Keitä palkataan? Mitä tehdään kiinteistöille? Mikä on kirkollisveroprosentti? Tällaisiin kysymyksiin ottavat seurakuntien valtuutetut kantaa. He ovat paljon vartijoina.

Laukaan seurakunnan kirkkoherra Harri Romar (videossa yllä) kannustaa kaiken ikäisiä seurakuntalaisia ryhtymään ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Seurakunnassa tarvitaan eri ikäisiä, eri ammattien ja osaajien edustajia päättämään isoista asioista. Laukaan seurakuntaan valitaan vaaleissa  27 luottamushenkilöä.

Seurakuntavaalien äänestyspäivä on vasta 20.11.2022, mutta nyt kannattaa miettiä ehdokkuutta ja ryhtyä toimiin. 

Ehdokasasettelu alkaa käytännössä kesällä ja alkusyksyllä. Silloin on jo tiedossa valitsijayhdistykset. Kerromme niistä tällä sivulla sitä mukaan, kun saamme tietoa. Jos niistä ei löydy sinulle sopivaa yhdistystä, voit perustaa oman valitsijayhdistyksen. Alla on lisää tietoa asiasta. Kaikki valtakunnallinen tieto löytyy täältä seurakuntavaalit.fi.

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
  • ei ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei myöskään ole vaalikelpoinen.

Tutustu kirkon vaalijärjestykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kun ehdokkuus kiinnostaa, toimi näin:

Liity seurakuntasi ehdokaslistalle

Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä: kirkkovaltuuston jäseniltä tai seurakuntaneuvoston jäseniltä

Tietoja listoista ja niiden yhteyshenkilöistä tulee myös tälle sivulle sitä mukaa, kun niistä tulee tietoja.

Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana. 

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16 jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Tai perusta oma valitsijayhdistys

Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen, jos et löydä sopivaa. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista, jotka sinua kiinnostavat. Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen >

Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnassa äänioikeutettua jäsentä.

Kuka tulee valituksi?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Vaalitulokset selviävät vaalipäivän iltana 20.11.2022. Valittujen ehdokkaiden kausi alkaa seurakunnissa 1.1.2023.

Esteellisyys

Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei ole vaalikelpoinen. Ehdokas ei voi myöskään olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Lisää tietoa vaalikelpoisuudesta 

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Seurakuntavaaleissa kolme äänestysaluetta

Laukaassa äänestetään kolmella alueella marraskuun seurakuntavaaleissa.  Äänestysalueet ovat Laukaa, Lievestuore ja Konnevesi.

Kirkkovaltuuston asettamassa vaalilautakunnassa puheenjohtajana toimii Arvo Tammela. Varsinaisia jäseniä ovat Raija Pölkki, Seija Kovanen, Teija Penttinen, Arja Otsala, Jouko Hyppönen, Antti Hytönen, Pekka Pirkkalainen, Raija Järvinen, Jukka Mäkelä, Esa Ojajärvi, Veikko Haverinen ja Jarmo Kirjavainen.

Varajäseniä ovat Tiina Mäkelä, Pekka Pynnönen, Aimo Pylvänäinen, Pertti Auvinen, Raija Liuhala, Päivi Varis, Markku Häkkinen, Leena Kaikuranta, Aimo Leminen, Irma Moilanen, Anneli Orbinski ja Eijakaisa Kytöjoki. 

Vaalilautakunnan asiantuntijana toimii Harri Romar ja sihteerinä Mari Väisänen.

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 
Mikäli et ole kirkon jäsen mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. 

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.