Päivitämme tiedot ehdokkaista, kun vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat kokouksessaan 3.10.

Valitsijayhdistykset Laukaan seurakunnassa
tilanne 9.9.2022

Elävä seurakunta

Kuvaus: Seurakunnallisen elämän kehittäminen tasapainoisesti eri alueilla ja työmuodoissa.
Yhteyshenkilö Ulla Tarvainen, 040 508 5071, ullatarvainen@hotmail.com  

Kristillisten perusarvojen puolesta

Kuvaus: Ohjenuoramme on Raamatun kehotus rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Haluamme puolustaa kristillistä avioliittoa ja toimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Toimimme yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa ja haluamme tukea heitä ja koko seurakuntayhteisön hyvinvointia.  Vakaa talous ja järkevä taloudenhoito antavat hyvän perustan työlle.

Yhteyshenkilö Reijo Peura, 0400 798 242, peurareijo@gmail.com

Yhdessä eteenpäin

Kuvaus: Kotikirkko ja seurakunta läheisiksi kaiken ikäisille. Seurakuntalaisuuden kokemus.
Listalla on lievestuoreelaisia ehdokkaita.

Yhteyshenkilö Pentti Jääskeläinen, 050 539 1010, penttij45@gmail.com

Yhteiseen seurakuntaan

Kuvaus: Tavoitteemme on toimia koko Laukaan seurakunnan alueella.
Seurakunta on yhteisö, johon kaikkien ja kaikenikäisten on helppo tulla.
Seurakunta toimii aktiivisena kumppanina muiden yhteisöjen kanssa.
Tavoitteemme on, että vapaaehtoistyö laajentuisi ja monipuolistuisi. Näin mahdollisimman moni voisi löytää itselleen sopivan tavan osallistua seurakuntatyöhön.

Yhteyshenkilö Tarja Kytölä, 040 589 1608, tarja.kytola@pp1.inet.fi

 

 

 

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Askartelijoita lasten kerhossa

Seurakuntavaaleissa valitaan kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet eli luottamushenkilöt. He suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa sekä päättävät monista keskeisistä seurakunnan/seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista.

Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi

  • seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
  • rakennushankkeista 
  • avustuksista
  • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • seurakunnan tilojen käytöstä.

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Vaikuta seurakuntasi asioihin äänestämällä! 

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus. 

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. 

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Seurakuntavaaleissa kolme äänestysaluetta

Laukaassa äänestetään kolmella alueella marraskuun seurakuntavaaleissa.  Äänestysalueet ovat Laukaa, Lievestuore ja Konnevesi.

Kirkkovaltuuston asettamassa vaalilautakunnassa puheenjohtajana toimii Arvo Tammela. Varsinaisia jäseniä ovat Raija Pölkki, Seija Kovanen, Teija Penttinen, Arja Otsala, Jouko Hyppönen, Antti Hytönen, Pekka Pirkkalainen, Raija Järvinen, Jukka Mäkelä, Esa Ojajärvi, Veikko Haverinen ja Jarmo Kirjavainen.

Varajäseniä ovat Tiina Mäkelä, Pekka Pynnönen, Aimo Pylvänäinen, Pertti Auvinen, Raija Liuhala, Päivi Varis, Markku Häkkinen, Leena Kaikuranta, Aimo Leminen, Irma Moilanen, Anneli Orbinski ja Eijakaisa Kytöjoki. 

Vaalilautakunnan asiantuntijana toimii Harri Romar ja sihteerinä Mari Väisänen.

Tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Vaaliviestinnästä Laukaassa

Laukaan seurakunnan vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Arvo Tammela ja sihteerinä Mari Väisänen.

Virallinen vaalikirje ehdokaslistoineen postitetaan seurakunnan jäsenille lokakuussa. Laukaan seurakunnan jäsenet voivat äänestää kumman tahansa kunnan (Laukaan tai Konneveden) ehdokkaita.

Tietoa vaaleista ja ehdokkaaksi ryhtymisestä on jaettu seurakunnan tilaisuuksissa ja esitteitä sekä julisteita on esillä toimipaikoissa. Vaaleja on tuotu esille Laukaan markkinoilla ja muissa tapahtumissa. Paikallislehdessä on ollut ehdokkuuteen kannustavia mainoksia. Siinä on julkaistu myös viralliset kuulutukset ehdokasasettelusta ja äänioikeutettujen luettelosta.

Valtakunnallisia ja paikallisia ehdokkuuteen kannustavia mainoksia ja videoita on julkaistu seurakunnan Facebook-, Instagram- ja YouTube -tileillä. Lisää vaalinäkyvyyttä on tulossa marraskuussa muun muassa led-valotauluissa Laukaassa ja Konnevedellä.

Seurakunnan kotisivuille on perustettu oma vaalisivu laukaanseurakunta.fi/vaalit, jonne kerätään paikallista aineistoa. Vaaliyhdistysten ehdokaslistat julkaistaan, kun ne on vahvistettu vaalilautakunnassa 3.10. Kuulutukset ovat nähtävissä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä tällä vaalisivulta.

Kaikki valtakunnallinen tieto löytyy seurakuntavaalit.fi -sivustolta.

Seurakuntavaaleissa vuonna 2018 Laukaan seurakunnan äänestysprosentti oli 17,5. Laukaan seurakunta kuuluu Lapuan hiippakuntaan, jossa vuonna 2018 oli hiippakunnista suurin äänestysprosentti 19,2.