Uutislistaukseen

Unelmien seurakunta on kotoisa ja turvallinen

Luottamushenkilöt ja työntekijät valitsivat yhdessä tavoitteet vuodelle 2023.

Luottamushenkilöt ja työntekijät valitsivat yhdessä tavoitteet vuodelle 2023.

Laukaan seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät valitsivat yhdessä tavoitteet vuodelle 2023.

Toiminnan kolme tavoitetta vuonna 2023 ovat monipuolinen jumalanpalveluselämä, uusia ihmisiä kokoavat projektit sekä yhdessä tekeminen, joka tarkoittaa seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden entistä tiiviimpää yhteistyötä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nämä painopisteet valittiin äänestämällä Laukaan seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä iltakoulussa huhtikuun lopussa.

Työryhmissä jatkojalostusta

Eniten ääniä saaneet kolme painopistettä ovat seurakunnan strategian tavoitteita, joita on yhteensä kuusi. Muut kolme ovat sitoutuminen kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, tavoittava viestintä ja toimintaympäristön huomioiminen. Nämäkin saivat ääniä iltakoulussa, muuta eivät päässeet kärkikolmikkoon.

Kolmea eniten ääniä saanutta tavoitetta työstettiin iltakoulussa kuudessa työryhmässä. Jokaisessa ryhmässä oli sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.


”Olen tervetullut”

Monipuolisen jumalanpalveluselämän tärkeiksi tekijöiksi työryhmissä nostettiin muun muassa Jumalan kohtaamisen kokemus. Jokaisen tulee tuntea itsensä tervetulleeksi kirkkoon. Monipuolinen musiikki houkuttelee ja kiinnittää ihmisiä kirkkoon.

Haasteita monipuolisen jumalanpalveluksen toteuttamisessa ovat työntekijöiden mielestä rajallinen aika ja resurssit sekä tapahtuman kellonaika ja jäykkä kirkkotila. Myös koskettavan sisällön luominen on haastavaa. Luottamushenkilöt näkevät haasteina väen saamisen liikkeelle ja toisaalta kokemuksen kirkosta etäisenä ja epäkiinnostavana.


”Olemme tasavertaisia”

Yhdessä tekeminen sujuu, kun ihmiset oppivat tuntemaan toisensa. Työryhmien mukaan yhteistyö eri tahojen kanssa tuo ihmisiä seurakuntaan ja hyödyttää kaikkia. On tärkeää, että kaikkia kunnioitetaan ja että työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tasavertaisia.

Työntekijöiden pitäisi suunnittelusta lähtien ottaa seurakuntalaiset mukaan. Seurakuntalaiset ovat toimijoita ja työntekijät mahdollistajia. Seurakuntalaisuus toteutuu elämäntapana.

Uusia ihmisiä toimintaan

Kokoavat projektit tavoittavat uusia ihmisiä ja yhdistävät heitä toisiinsa. Seurakunta tulee tutummaksi myös niille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet toimintaan. Projekteissa on selkeät tehtävät ja niissä ylitetään työalarajoja seurakunnan ulko- ja sisäpuolella. Projekteihin on helpompi saada ihmisiä sitoutumaan kuin säännölliseen toimintaan. Niissä on matala kynnys. Haasteena on yhteisöllisyyden syntyminen lyhyessä ajassa.

Seurakunnan toivotaan olevan yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava ja sellainen, jossa sekä työntekijät että seurakuntalaiset tuntevat olonsa kotoisaksi.  Unelmien seurakunta on turvallinen ja kaikki ovat yhtä arvokkaita. Ihmisistä välitetään ja lähimmäistä rakastetaan. Seurakunta on muuntautumiskykyinen ja ottaa pakolaiset huomioon.

24.5.2022 13.10