Uutislistaukseen

Ennakkoääniä lähes tuhat Laukaan seurakunnassa

Laukaan seurakunnassa ennakkoon kävi äänestämässä 987 seurakunnan jäsentä.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi lauantaina 12.11.

Laukaan seurakunnassa ennakkoon kävi äänestämässä 987 seurakunnan jäsentä. Äänioikeutettuja on seurakunnassa 11 687, joten ennakkoäänestysprosentti on 8,5.

Postitse saattaa tulla vielä joitakin ääniä, jotka on annettu muualla kuin Laukaan seurakunnan ennakkoäänestyspaikoissa. Mutta ne eivät juuri vaikuta ennakkoäänestysprosenttiin.

Lopullinen äänestysprosentti selviää, kun varsinaisen äänestyspäivän 20.11. äänet on laskettu.

Viimeksi seurakuntavaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti oli Laukaan seurakunnassa 17,5. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4.

Varsinaisena äänestyspäivänä voi äänestää vain sillä äänestysalueella, missä asuu. Lievestuoreen postinumeroalueella asuvat äänestävät Lievestuoreen kirkossa, Konneveden kunnan alueella asuvat Konneveden kunnantalolla ja muut Laukaan seurakuntatalolla. Äänestysalue mainitaan vaalikirjeessä, joka on lähetetty kaikille äänioikeutetuille. 

Kaikissa sunnuntain äänestyspaikoissa voi äänestää kello 11-20.

Ehdokkaita on Laukaan seurakunnassa 45. Heistä 27 valitaan kirkkovaltuustoon.

14.11.2022 11.59