Uutislistaukseen

Laukaan seurakunnan viime vuoden tulos oli reilut 145 000 euroa ylijäämäinen

Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan seurakunnan toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on 338 509,80 euroa ylijäämäinen. Kun tuloksesta vähennetään kertaluonteiset erät, jää tilikauden tulokseksi 145 310,98 euroa. Tilikauden 2022 luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen Konneveden ja Laukaan seurakunnan seurakuntaliitoksen takia.

Kirkkovaltuuston kokous seurakuntasalissa 1.6.2023. Kuvassa näkyy valtuutettuja istumassa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.6.2023 seurakunnan tilinpäätöksen.

Seurakunnan saamat kirkollisverotulot ja valtionrahoitus olivat viime vuonna yhteensä 4 385 499,56 euroa, joka oli 183 499,56 euroa arvioitua enemmän. Laukaan seurakunnan osalta verotuloja oli vaikea ennustaa vuoden 2022 alussa tapahtuneen seurakuntaliitoksen takia. Liitoksen yhteydessä kirkollisveroprosentti laski Konnevedellä ja nousi Laukaassa 1,75 prosenttiin. Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat, eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Kirkollisveroprosenttia tarkastellaan vuoden 2023 aikana, kun nähdään seurakuntaliitoksen vaikutukset seurakunnan talouteen.

Verottaja oikaisee tilitysten määrän seuraavan vuoden loppupuolen verotilitysten yhteydessä, jos seurakunnalle on tilitetty liikaa tuloja.

Vuonna 2022 toiminnan kulut olivat 3 966 456,31 euroa, mikä jäi hieman budjetoidusta. Tuottoja toiminnasta kertyi 437 229,61 euroa, mikä oli 84,5 % budjetoidusta. Metsätalouden tuottojen osuus oli reilut 11 000 euroa. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja kertyi 99 698,82 euroa Laukaan pappilan ja Vehniällä sijaitsevan Järvirannan myynnistä. Lisäksi seurakunta sai yli 153 000 euroa korkotuottoja.

Seurakunnalla oli talousarviovuoden lopussa pitkäaikaista lainaa jäljellä 666 666,42 euroa. Vuonna 2022 lainaa lyhennettiin 55.555,56 euroa. Lainalla on rahoitettu seurakuntatalon ja hautausmaan huoltorakennuksen rakentamista.

Vuonna 2022 tehtiin 66 868 euron lisätalousarvio kattamaan kustannuksia, joita ei ennakkoon ollut budjetoitu.

- Laukaan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa, eikä suunta ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä. Tästä huolimatta tulevaisuuden haasteisiin on syytä varautua ajoissa, seurata jäsenkehitystä ja -ennusteita sekä sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Seurakunnassa taloutta on sopeutettu pitkäjänteisesti vähentämällä toimia ja virkoja luonnollisen poistuman kautta viimeisen 10 vuoden aikana. Samoin seurakunnan kiinteistöstrategia on päivitetty, ja sen pohjalta jatketaan kiinteistöjen myyntiä, seurakunnan hallintojohtaja Päivi Anttonen kertoo.

Toiminnan näkökulmasta vuoden 2022 tärkeimpiä tapahtumia oli Konneveden seurakunnan liittyminen osaksi Laukaan seurakuntaa. Liitoksen myötä seurakuntaan tuli noin 1800 uutta jäsentä ja viisi uutta työntekijää. Vuonna 2022 vietettiin myös Konneveden kirkon 100-vuotisjuhlia, ja marraskuussa pidettiin seurakuntavaalit. Äänestysprosentti seurakunnassa oli 14,6. Vuonna 2022 vietettiin myös diakonian 150-juhlavuotta. Ukrainan sota vaikuttikin erityisesti diakoniatyöhön, joka antoi paitsi taloudellista apua Ukrainasta tulleille pakolaisille, myös piti yllä toivoa. Seurakunta osallistui myös energiansäästötalkoisiin esimerkiksi sulkemalla Papinniemen leirikeskuksen talven ajaksi.

Uudeksi hallinnon- ja taloudentarkastusyhteisöksi kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston esityksestä Oy SK Reviisorit Ab:n.

Seurakunnan toimintakatsaus vuodelta 2022 löytyy myös kotisivuiltamme pdf-tiedostona Seurakunta lyhyesti -osiosta.

Päivi Anttonen
Päivi Anttonen
Hallintojohtaja
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa
Harri Romar
Harri Romar
Kirkkoherra
Arwidssonintie 15-17
41340 Laukaa

2.6.2023 10.48